BİTKİ BİYOTEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI II

İzlence Formu

Ders Adı BİTKİ BİYOTEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI II Kod BYLJ4267-5
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÜLRİZ BAYÇU KAHYAOĞLU
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Bitki Biyoteknolojileri ile ilgili bir konunun incelenmesi, hazırlanması, sunumu ve raporlanması

İçerik

Bitki Biyoteknolojisi ile ilgili bir konunun incelenmesi, hazırlanması, sunumu ve raporlanması

Öğretim Yöntemleri

Literatür incelemesi, veri araştırması, Sunum, Tartışma

Kaynaklar

Plant Biotechnology and Genetics: Principles, Techniques, and Applications by C Neal Stewart, Jr. (Editor)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024