HÜCRE VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ARAŞTIRMALARI I

İzlence Formu

Ders Adı HÜCRE VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ARAŞTIRMALARI I Kod BYLJ4298-14
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. NİHAL GÖREN SAĞLAM
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Hücre ve moleküler biyoloji ile ilgili bir konunun incelenmesi, hazırlanması, sunumu ve raporlanması

İçerik

Hücre ve moleküler biyoloji ile ilgili bir konunun incelenmesi, hazırlanması, sunumu ve raporlanması

Öğretim Yöntemleri

Literatür incelemesi, veri araştırması, sunum, tartışma

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024