GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI

İzlence Formu

Ders Adı GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Kod ASUB2226
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi İPEK HAMAMİ ÇAY
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerinbu ders ile bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanarak, üniversite ile toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi konusunda özdeğerlendirme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır Bu amaç doğrultusunda toplumda yaşlı ve çocukların sağlıklı ortamlarda korunup toplumsal yaşama uyumu ve huzuruları ile engelli yaşamı, göç ve afet, gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü arttırmaktır.

İçerik

Öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitim birikiminin, yaratıcılık ve analitik çözümleme yeteneklerinin; üniversite ve toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi konusunda öz-değerlendirme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda toplumda özellikle yaşlı ve çocuk korunumu, bakımı, toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü arttırmak için takım çalışması ile bir projenin hazırlanmasıdır.

Öğretim Yöntemleri

1) Teorik Dersler sınıf ortamında pptx ve word dosyaları sunumuyla tartışmalı olarak yapılır 2) Proje tanımı ve planı anlatılır 3) Proje veri toplama ve yerinde görme - bilgi alma - tartışma amacıyla, herbiri 5 saat süren ve ulaşımı üniversitemiz imkânları ile sağlanacak; yaşlı bakım evi, çocuk esirgeme merkezi, Beyazıt devlet kütüphanesi görme engelliler birimi, ortopedik vb tıbbı malzeme üretim ve satış tesisi ziyaretleri, üniversite Yapı İşleri Daire Başkanlığı mimarlarıyla görüşme ve projenin gidişatına göre ilgili birim, kişi ve kuruluşlarla görüşmeler ve verilerin toplanması 4) Projenin oluşturulması ve sunumu 5) Projenin basımı ve ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılması. 6) Projenin herbir parçasının bir takım olarak belli öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi ancak projenin tüm ziyaretlerine takımın tümünün katılması.

Kaynaklar

Günclleştirilmiş ders kaynakları eğitim-öğretim sırasında oluşturuldukça ilave edilecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024