INTRODUCTION TO COSMOLOGY

İzlence Formu

Ders Adı INTRODUCTION TO COSMOLOGY Kod ASUB4222
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi KAI OLIVER SCHWENZER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kozmolojiye Giriş dersinin amacı; Standart Teori çerçevesinde evrenin oluşum ve evriminin nasıl açıklandığının öğrenilmesidir.

İçerik

Makroskopik evrenle ilgili genel özellikler, Evren Modeli nedir? Neden Standart Model?, Dinamik Modellerin Formülasyonu, Kritik Kütle Yoğunluğu, Adyabatik genişleme - formülasyon, Erken evren - formülasyon, Radyasyon çağı, İlkel nükleosentez, Hidrojenin rekombinasyonu, Madde çağı, Mümkün nihai haller

Öğretim Yöntemleri

Derslerin dikkatle ve kesintisiz takibi; derslerde açılan tartışmalara katılım; önerilen kaynakların incelenmesi; ödevler; Uzaktan Eğitim

Kaynaklar

Konu ile ilgili kitaplar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024