FOTOMETRİ

İzlence Formu

Ders Adı FOTOMETRİ Kod ASUB2225
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜKSEL KARATAŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Fotometri ile ilgili temel kavramları ve bilgileri öğrenciye kazandırmak

İçerik

Fotometri ile ilgili temel kavramlar, fotometri sistemleri, temel astrofizksel parametrelerin fotometri sistemlerine ait fotometrik indeklser ile belirlenmesi, ilgili kalibrasyonlar ve bağıntılar, fotometrik teknikler, fotometrinin uygulama alanları ve bunların uygulamaları

Öğretim Yöntemleri

Ara sınav, Bitirme ve Telafi sınavları, Ödevler

Kaynaklar

Ders notları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024