ASTRONOMİ II

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİ II Kod ASUB1197
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi İPEK HAMAMİ ÇAY
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrenciye astronomi bilimindeki temel kavram ve konular hakkında ön bilgi edindirmek.

İçerik

Ders, Radyasyon ve elektromanyetik spektrumun tanıtımı ve farklı dalgaboyu bölgelerindeki radyasyonun hangi tür aletlerle nasıl kaydedilebileceği ile başlamaktadır. Fotometrik ve spektroskopik ölçüm yöntemleri hakkında kısa bilgi, gözlemlenen niceliklerin radyasyon kanunlarıyla ilişkilendirilerek çeşitli fiziksel parametrelerin elde edilmesi anlatılmaktadır. Hertsprung Russel diyagramı tanıtılmakta ve daha önce öğrenilen fiziksel özellikler ile diyagram yorumlanmakta, ayrıca kısaca yıldızların sınıflandırılmasından bahsedilmektedir. Yıldızların uzaklıkları, uzay hızları, uzay dağılımları anlatılarak yıldız oluşumuna ve evrimine ilişkin temel bilgiler verilmektedir. Galaksimizin ve galaksilerin genel özellikleri ve evrenin oluşumu ve sonu ile ilgli teorilerden kısaca bahsedilip; yerdışı zeka araştırmalarıile ilgili bir özet ile ders sonlanmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Konular güncel resim ve animasyonlarla hazırlanmış sunular ile anlatılmakta, ödev ve ders sırasında tartışma ortamları oluşturmak yoluyla öğrencinin aktif olarak derse katılması sağlanmaktadır. Uzaktan Eğitim

Kaynaklar

In Quest of the Universe (Theo Koupelis), Seventh edition, 2014

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024