GÜNEŞ FİZİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı GÜNEŞ FİZİĞİ Kod ASUB3217
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ZAHİDE FUNDA BOSTANCI GÜVER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Güneş Fiziği konusuna temel oluşturan bilgi ve gözlem becerilerinin öğrencilere kazandırılması.

İçerik

Güneş Fiziği konusuna temel oluşturan bilgi ve gözlem becerilerini öğrencilere kazandırılmasını hedefleyen bu, derste öncelikle Güneş'e ait (yarıçap, kütle, ışıma gücü, Güneş sabiti gibi) belli parametreler verildikten sonra, Güneş gözlemlerinde kullanılan gözlem aletleri ile gözlem teknikleri anlatılmaktadır. Güneş'in iç yapısını oluşturan bölgeler ve bu bölgelerin özellikleri hakkında bilgi verildikten sonra, Güneş'in dış atmosferini oluşturan tabakalar tanıtılmaktadır. Burada her bir atmosfer tabakasında gözlenen yapı ile olaylar hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek, bunların görsel olarak tanıtımı yapılmaktadır. Güneş'in bize olan yakınlığı sebebi ile Arz'a olan etkilerinden de bahsedilmektedir. Dersin uygulama bölümünde ise alınan gerek fotosferik gerekse kromosferik verilerin değerlendirilmesinde kullanılan bilgiler aktarılarak öğrenciye bölüm içerisinde bulunan Güneş dürbünü ile gözlem yapma imkanı sağlanmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Öğrencilerin derse ilişkin notları okumaları, sınıf içi tartışmalar ve uygulama soruların öğrenciler tarafından çözümlenmesi, grup olarak etkinlik hazırlama, Güneş gözlemlerine katılım.

Kaynaklar

Ders notları, The Sun, Stix M. (2000), Springer verlag

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024