PARTICLE ASTROPHYSICS

İzlence Formu

Ders Adı PARTICLE ASTROPHYSICS Kod ASUB3232
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi KAI OLIVER SCHWENZER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrenciye temel astrofizik tanecikler ve bunların etkileşimleri hakkında bilgi vermek.

İçerik

Giriş, Kuantum Fiziği için Hatırlatma, Tanecik Fiziği ve Nükleer Fiziğin Temelleri, Standart Model: Tanecik İçeriği ve Kuvvetler, Standart Model: Korunma Yasaları ve Simetri Kırılması, Relativistik Kinematik ve Tanecik Saçılması, Tanecik İvmelenmesi, Tanecik ve Işınım Algılanması, Birincil Kozmik Işınlar, İkincil Kozmik Işınlar, Erken Evren, Karanlık Madde

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, tartışmalar, kısa ödevler; Uzaktan Eğitim

Kaynaklar

Konu ile ilgili araştırma makaleleri ve kitaplar. "Astroparticle Physics", C. Grupen, ISBN-13: 978-3540253129

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024