NUMERICAL TECHNIQUES IN ASTRONOMY

İzlence Formu

Ders Adı NUMERICAL TECHNIQUES IN ASTRONOMY Kod ASUB4215
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi CAN GÜNGÖR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Nümerik yöntemlerin astronomi ve genel fizik problemlerine uygulanması ve R programlama diliyle çözümlerin gerçekleştirilmesi.

İçerik

İnterpolasyon ve extrapolasyon, fonksiyonların integrallerinin alınması, özel fonksiyonlar, rastgele sayı üretme, minimizasyon ve maksimizasyon fonksiyonları, Fourier dönüşümü ve uygulamaları, Verinin istatistik olarak açıklanması, Verinin Modellenmesi, adi diferansiyel denklemlerin integrasyonu.

Öğretim Yöntemleri

Sunumlar, Bilgisayar uygulamalı programlama.

Kaynaklar

Numerical Recipes kitabı ve diğer güncel internet kaynakları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024