ÇİFT YILDIZLAR

İzlence Formu

Ders Adı ÇİFT YILDIZLAR Kod ASUB3221
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET TALAT SAYGAÇ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Farklı tipten çift yıldızların gözlemsel özelliklerini anlamak, bunlar arasındaki farkları, ilişkileri, uygulanan analiz yöntemlerini ve temel evrimsel kavramları öğrenmektir.

İçerik

Görsel, tayfsal ve örten çiftler, yörünge tayin yöntemleri, kütlelerin belirlenmesi, gözlemsel özellikler, etkileşen çift sistemlerden örnekler, çift yıldızların çekim alanlarının modellenmesi, evrimsel özellikler.

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar sunumu ile anlatım, Soru sorma ve tartışma, Slayt ve internetten örnekler gösterme, Ödev ve uygulama. Gözlemevlerinde uygulama gözlemleri.

Kaynaklar

1. Ders notları - 2021 (Prof. Dr. M. Türker Özkan) ve notların kaynakları: A) Hilditch, R.W.; (2001), "An Introduction to Close Binary Stars", Cambridge University Press. B) Smart, W.M.; (1962), "Küresel Astronomi", Çeviri: Nüzhet Gökdoğan, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Sayı: 1141, Fen Fakültesi, No: 67. C) Sterken, C., Jaschek, C.; (1996), "Light Curves of Variable Stars", Cambridge University Press. 2022'den itibaren eklenen kaynaklar: 2. Çift Yıldızlar, Prof. Dr. Cafer İbanoğlu, Ege Üniveritesi Yayınları No: 192, 1994. 3. Örten Çift Yıldızlar, Prof. Dr. Cafer İbanoğlu, Ege Üniversitesi Yayınları No: 164, 2000. 4. Prof. Dr. Birol Gürol, https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=1461

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024