GÜNEŞ SİSTEMİ

İzlence Formu

Ders Adı GÜNEŞ SİSTEMİ Kod ASUB2199
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ÖZGECAN ÖNAL TAŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Güneş Sistemi hakkında hem popüler hem de bilimsel kültürün kazandırılması; Güneş Sistemi'nin bir bütün olarak yapısı ve işleyişi ile Güneş Sistemi elemanlarının yapı, kimya, oluşum ve keşif geçmişleri hakkında en güncel bilgilere dayanarak araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirilmesi.

İçerik

Güneş Sistemiyle ilgili temel bilimsel bilgiler, fiziksel ilişkiler ve araştırma yöntemleri hakkında temel bilgiler içerir.

Öğretim Yöntemleri

Ders başlangıcında öğrencilerin derse hazırlık düzeyi ölçülür. Öğrencilerle o haftaki konu üzerine beyin fırtınası yapılır. Ders esnasında sunum, interaktif uygulamalar, gözlemler, planetaryum videolarından faydalanılır.

Kaynaklar

web app: NASA Eyes on the Solar System

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024