KÜRESEL ASTRONOMİ VE ASTROMETRİ

İzlence Formu

Ders Adı KÜRESEL ASTRONOMİ VE ASTROMETRİ Kod ASUB4198
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET TAŞKIN ÇAY
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Gök cisimlerinin konumları etkileyen astronomik olayların göz önüne alınarak bunların görünen yerlerinin hesaplanmasının öğretilmesi.

İçerik

Öğrenciler bu derste gökküresi üzerinde bir cismin konumunun nasıl belirleneceğini, oluşturacakları küresel üçgenleri trigonometrik fonksiyonlarla nasıl çözeceği yanısıra gök cisminin yerini etkileyen astronomik olayları, astrometrik katalogların kullanımını ve paket programlarla cisimlerin göksel ekvatoral koordinatlarının nasıl indirgeneceğini öğreneceklerdir.

Öğretim Yöntemleri

Sunumlar, animasyonlar ve planetaryum / planetaryum programları ile anlatım, aktüel problem çözümleri.

Kaynaklar

Smart, W. M. (Çev. Gökdoğan, N.), (1962). Küresel Astronomi Ders Kitabı (V. Baskı), İ.Ü. Fen Fakültesi Basımevi (1984) 2- Woolard, E. W., Clemence G. M., (1966). Spherical Astronomy, Academic Press. 3- The Astronomical Almanac , (ilgili yıla ait), U. S. Naval Observatory.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024