GEOMETRİK OPTİK

İzlence Formu

Ders Adı GEOMETRİK OPTİK Kod FIZK3297
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. DENİZ ULUTAŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Geometrik Optiğin Kanunlarını ve uygulama alanlarını öğretmek

İçerik

Dalga Hareketinin Matematiği, Tek Boyutta Dalgalar, Harmonik Dalgalar, Komplex gösterim, Düzlem Dalgalar, Küresel Dalgalar, Silindirik Dalgalar;Işığın İlerlemesi,Huygens Prensibi, Yansıma ve Kırılma Kanunları; Mercekler,Mercek Sistemleri, Aynalar, Prizmalar, Optik Sistemler; Dalgaların Süperpozisyonu, Harmonik Olmayan Dalgalar ve Fourier Analizi, Pulslar; Polarizasyon, Polarizörler, Saçılma ile Polarizasyon, Yansıma ile Polarizasyon,Elipsometrik Parametreler;Girirşim, Mıchelson ve Fabry-Perot Interferometreleri.

Öğretim Yöntemleri

Düz Anlatım. Tartışma. Soru-cevap. .

Kaynaklar

Optics,E.Hecht,A.Zajac

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024