FİZİKTE MATEMATİK METODLAR

İzlence Formu

Ders Adı FİZİKTE MATEMATİK METODLAR Kod FIZK2316
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. OLCAY BÖLÜKBAŞI YALÇINKAYA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Temel bilimler de karşılaşılan vektör, matris ve kompleks analizine ilişkin problemleri çözmeye yarayacak teknikleri öğrenmek.

İçerik

Vektör, matris ve kompleks analiz.

Öğretim Yöntemleri

Yazılı ve Sözlü anlatım

Kaynaklar

Mathematical Methods for Physicists, G. Arfken, Academic Press Inc., 1985. Fizikte Matematik Metodlar Çözümlü Problem Kitabı, E. M. Rıza, İ.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, 1982.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024