FİZİK LABORATUVARI I

İzlence Formu

Ders Adı FİZİK LABORATUVARI I Kod FIZK1308
Kredi 1 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 0
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYŞEN ÖZEL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Temel fizik kavramlarını deneyler ile öğrenciye öğretmek, genel fizik kanunlarının deneysel olarak da anlaşılmasını sağlamak.

İçerik

Mekanik konuları; Basit sarkaç/Tersinir sarkaç/sıvılarda iç sürtünme/Uzama Elastikliği ve Jolly terazisi,/Burulma ve esneklik modülü/Newton'un hareket kanunları/Çarpışma ve momentum korunumu deneyi.

Öğretim Yöntemleri

Ders notları

Kaynaklar

1)Deney Föyü 2)Fizik 1, Serway-Beichner (Çeviri), Palme Yayıncılık 3)Fiziğin Temelleri, Halliday-Resnick (Çeviri), Arkadaş Yayınevi 4)Fizik 1, Keller-Gettys-Skove (Çeviri), Literatür Yayıncılık 5)Temel Fizik I, Fishbane-Gasiorowicz-Thornton, Arkadaş Yayınevi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024