READING AND TRANSLATION IN SCIENCE II

İzlence Formu

Ders Adı READING AND TRANSLATION IN SCIENCE II Kod FOYD0002
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. ŞÖLEN BALMAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin Ingilizce bilimsel/astrofiziksel okuma ve anlama yetilerinin geliştirilmesi

İçerik

Öğrencilerin Ingilizce Popüler ve Astrofiziksel makaleleri okumaları anlamaları, Bu konularda sunum ve poster hazırlamaları, Türkçeden Ingilizeceye ve Ingilizceden Türkçeye tercüme yapmaları yetilerini geliştirmek

Öğretim Yöntemleri

Öğrencilere Makale okutup bu makalelerle ilgili sunumlar verdirip posterler hazırlatma. Grup çalışmaları kabiliyetini geliştirmek üzere grup sunumları ve posterler hazırlatma, bunların tercümelerini yaptırma

Kaynaklar

Internet, Websiteleri, Makaleler, kitaplar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024