ASTRONOMİ TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİ TARİHİ Kod ASUB3227
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET TAŞKIN ÇAY
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İlk medeniyetlerden başlayarak teleskop öncesi dönem astronomisi, teleskop çağı astronomisi ve uzay çağı astronomisi temel ayırımıyla astronomi biliminde ilk çağlardan günümüze kadar olan gelişmelerin öğretilmesi ve bu bilime önemli katkıları olan belli-başlı şahsiyetlerin tanıtılması.

İçerik

İlk Medeniyet Astronomileri; Teleskopun Keşfiyle Girilen Yeni Dönem: Modern Astronomi; Önemli Gözlemler, Keşifler, Modeller ve Yasalar; Roketlerin Geliştirilmesi ve Uzay Temelli Astronomiye Geçiş.

Öğretim Yöntemleri

Çeşitli kaynaklardan yapılan derlemeler ve internet görselleriyle desteklenen anlatım ve tartışma.

Kaynaklar

Gökyüzüne ve gök cisimlerine merakın kaynağı ve sonuçları; Diğer temel bilimleri de teşvik eden astronominin gözlemsel, deneysel ve kuramsal boyutları; İlk medeniyetlerden günümüze geçirilen hızlı evrim ve bunun kültürel boyutu; Astronomik gözlem ihtiyacının alet geliştirmeye ve dolayısıyla teknolojiye katkısı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024