KIRMIZIÖTE ASTRONOMİSİ

İzlence Formu

Ders Adı KIRMIZIÖTE ASTRONOMİSİ Kod ASUB4212
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ÖZGECAN ÖNAL TAŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kırmızıöte astronomi alanında bilimsel kültürün kazandırılması; Kırmızıötesi dalgaboylarında Evren'in işleyişi ve bu işleyişin araştırılmasında kullanılan teknikleri temel ve güncel bilgi donanımıyla araştıran ve sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi.

İçerik

Kırmızıöte Astronomisi ilgili temel bilimsel bilgiler, fiziksel ilişkiler ve araştırma yöntemleri hakkında temel bilgiler içerir.

Öğretim Yöntemleri

Ders başlangıcında öğrencilerin derse hazırlık düzeyi ölçülür. Öğrencilerle o haftaki konu üzerine beyin fırtınası yapılır. Ders esnasında sunum, interaktif uygulamalar, gözlemler, planetaryum videolarından faydalanılır. Öğrencilere çeşitli periyotlarla araştırma görevleri verilerek serbest öğrenme ortamı sağlanır.

Kaynaklar

Kitap: Infrared Astronomy, 2013, V. L. Toth, S. Zahorecz, C. Kiss, Eötvös Lorand University. Kitap: Handbook of Infrared Astronomy, 1999, I. S. Glass, Cambridge University, ISBN 0-521-63311-7 Kızılötesi veri tabanları (https://irsa.ipac.caltech.edu/frontpage/)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024