YILDIZ OLUŞUM AKTİVİTESİ

İzlence Formu

Ders Adı YILDIZ OLUŞUM AKTİVİTESİ Kod ASUB4204
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜKSEL KARATAŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Yıldız Oluşum Aktivitesi ile ilgili temel kavramları ve bilgileri güncel gözlemsel bulgular çerçevesinde kazandırmak

İçerik

Yıldız Oluşumu, Yıldız Oluşum Bölgeleri, Yıldız Oluşumu safhaları, Molekül Bulut Özellikleri ve Yıldız Oluşumunun Başlaması, Isınma ve Soğuma, Manyetik Frenleme, Manyetik Difüzyon, İyonizsayon Derecesi, Türbülans, Yıldız Oluşumunun Başlaması, , Molekül Bulutlarda Fizik Prosesler, Yıldızlararası Moleküller: H2, CO, NH3, H2O, OH, Moleküler Geçişler: CO, Amonyum, Hidroksil, Kozmik ışınlar, Yıldızlararası Radyosyon, Atomlar ile Soğuma, Moleküller ile Soğuma, Toz, Bulut Termal Yapısı, Genç Yıldızların Çevresel Etkileri: Jetler, Moleküler Dışa Akışlar, Rüzgar Üretimi, Mazerler, H II Bölgeleri, Gazın Fotobuharlaşması, İlkel Yıldız Çökmesi: İlkel Yıldız Başlangıç Şartları, İzotermal ve Adyabatik Çökme, Akresyon Safhası, Dönen İlkel Yıldızlar: Disk Oluşumu, Disklerin Gözlemleri, Disk Evrim Teorisi, Rüzgarlar ve Dışa Doğru Akışlar, Akresyon Diskleri, Genç Yıldız Nesneleri (YSO' lar): Sınıf 0, Sınıf I, Sınıf Düz, Sınıf II, Sınıf III, Yıldızımsı Topaklar, Quasi-Statik Büzülme, T Tauri Yıldızları, Herbig Ae/Be Yıldızları, Kolon Yoğunluğu, Sönümleme Haritaları, Termal Emisyon Haritaları, Kütleli Yıldızların Oluşumu: Oluşum Yerleri, Radyosyon Basıncı, Akresyon ve Monolitik çökme, Çift Sistemlerin Oluşumu: Oluşum Mekanizmaları-Yakalanma, Fisyon, Parçalanma, İlk Yıldızların Oluşumu: İlk Yıldızların Fiziği, Kozmolojik Safha, İlkel Yıldız Çökmesi, Akresyon Safhası, Geri-Besleme Safhası, Galaktik Ölçekte Yıldız Oluşumu: Moleküler Bulutlar,Başlangıçtaki Kütle Fonksiyonu, Erken Evrende Yıldız Oluşumu, Yıldız patlamaları, Kırmızı Ötesi Dalgaboyunda Yer ve Uydu Tabanlı Gözlem Projeleri ve Sonuçları

Öğretim Yöntemleri

Arasınav, Bitirme/Final, ödevler

Kaynaklar

Principles of star fromation, Peter H. Bodenheimer, Springer, 2011 The formation of Stars, Steven Stahler and Francesco Palla, WILEY, 2004

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024