ASTRONOMİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Kod ASUB3213
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SELÇUK BİLİR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Astronomik verilerin istatistiksel metotlarla analizi ve verinin bilgiye çevrilmesi

İçerik

Astronomik verilerin istatistiksel metotlarla analizi ve verinin bilgiye çevrilmesi

Öğretim Yöntemleri

Öğrencilerin belirleyeceği bir konuya ilişkin ön araştırmalar ve veri tabanın oluşturulması, sınıf içi tartışmalar, grup çalışmalarıyla veri analizi yöntemlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi, astronomik uygulamalarda yapılan hata analiz uygulamaları, astronomik verilerin bilgisayar yazılımları ile irdelenmesi

Kaynaklar

\\\"İstatistiğe Giriş\\\", Prof. Dr. Salih Karaali, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul-1993, ISBN: 975-404-266-07 \\\"İstatistik\\\", Murray R. Spiegel ve Larry J. Stephens. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Alptekin Esin ve Doç. Dr Salih Çelebioğlu, 3. Basım, 1999, ISBN: 975-591-420-X \\\"An Introduction to Error Analysis\\\", John R. Taylor, 2. Basım, 1996, 0-935702-75-X

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024