ARKEOASTRONOMİ

İzlence Formu

Ders Adı ARKEOASTRONOMİ Kod ASUB2186
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HASAN HÜSEYİN ESENOĞLU
Dersin Veriliş Türü Uzaktan

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; geçmişte insanların gökyüzünden nasıl etkilendiklerini kavramasını, gökyüzü olaylarını nasıl kullandıklarını öğrenmesini, kültürlerine nasıl yansıttıklarını bilmesini, astronomi ile arkeolojiyi ve antropolojiyi ilişkilendirebilmesini, güncel bilgileri geçmişe taşımasını ve geleceği öngörme refleksini kazanmasını ve geçmiş kültürlere ilgisini arttırmasını sağlamaktır.

İçerik

Arkeoastronomiye tarihsel bakış, astronomik arka plan: gökyüzünün özellikleri, gözlemsel yöntemler ve sorunlar, zaman ve takvim, geçici olaylar, kültürlerde astronomi: paleolitik ve neolitik kültürler, batı geleneğinin öncüleri, afrika, hint-iran, çin, kore, japonya, okyanusya, orta amerika, meksika kuzey amerika ve güney amerika kültürleri, tanrıların inişleri ve antik astronominin amaçları.

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan Öğretim

Kaynaklar

Kelley, D.H., Milone, E.F., Exploring Ancient Skies An Encyclopedic Survey of Archaeoastronomy, ISBN 0-387-95310-8, Springer, 2005 Ruggles, C.L. N. (Editor), Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, ISBN 978-1-4614-6141-8, Springer, 2015

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024