CALCULUS III

İzlence Formu

Ders Adı CALCULUS III Kod FIZK2323
Kredi 4 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi FATMA ÇAĞLA AKINCI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin amacı iki ve daha fazla değişkenli fonksiyonları kullanarak teoremleri anlamaktir.

İçerik

İki ve daha fazla değişkenli fonksiyonlar ile limit, türev ve integral öğrenerek, Lagrange çarpanları, maksimum-minimum noktalar, gradyent ve diverjans hesaplamaları yapmak.

Öğretim Yöntemleri

Kara tahta, problem cözümü, ödevler

Kaynaklar

1. Openstax Calculus 3 (Websitesi), 2. Thomas Calculus: Early Transcendentals 14e (Palme Kitabevi).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024