CALCULUS I

İzlence Formu

Ders Adı CALCULUS I Kod FIZK1315
Kredi 5 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ÇAĞLAR ZORBİLMEZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı diferansiyel hesabı anlamak ve incelemektir.

İçerik

Sayı Kümeleri, Kuadratik Denklemler, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Polinomlar, Rasyonel Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklemlerin Grafikleri, Bir Fonksiyonun Limitleri, Süreklilik, Tek Değişkenli Fonksiyonlarının Diferansiyel Hesabı, Logaritmik Fonksiyonlar ve Üstel Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Kapalı Fonksiyonların Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler, Türevin Çeşitli Uygulamaları.

Öğretim Yöntemleri

Tahta, slayt gösterisi, bilgisayar programları.

Kaynaklar

1. OpenStax, Calculus Volume 1, Senior Contributing Authors: Edwin "Jed" Herman, University of Wisconsin-Stevens Point, Gilbert Strang, Massachusetts Institute of Technology. https://openstax.org/subjects, https://cnx.org/ 2. Sigurd B. Angenent, Laurentiu Maxim, Evan Dummit, Joel Robbin, MATH 221 – 1st Semester Calculus Lecture notes version 1.3 (Fall 2015) https://www.math.wisc.edu/sites/default/files/free221_0.pdf 3. Calculus, Gilbert Stang, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Wellesley-Cambridge Press http://ocw.mit.edu/ans7870/resources/Strang/Edited/Calculus/Calculus.pdf 4. Paul's Online Math Notes, http://tutorial.math.lamar.edu/download.aspx 5. R. A. Adams and C. Essex, Calculus : A complete course, 2013.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024