QUANTUM PHYSICS I

İzlence Formu

Ders Adı QUANTUM PHYSICS I Kod FIZK3212
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi KAI OLIVER SCHWENZER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Basit Kuvantum mekaniksel problemlerin çözümünde kullanılan metotları tanıtmak

İçerik

Matematiksel yapı, Kuvantum mekaniğinin postulatları, tek-boyutta basit problemler, Harmonik Osilatör, Heisenberg Belirsizlik İlkesi, Hidrojen atomu

Öğretim Yöntemleri

Konuların anlatımı ve tartışma, daha önce alınmış ve daha sonra alınacak derslerle ilişkilendirme, problam çözme. Uzaktan Eğitim.

Kaynaklar

1. Principles of Quantum mechanics, R. Shankar 2. Quantum Mechanics, C. C. Tannoudji, BDiu, F. Laloe 3. Modern Quantum Mechanics, J. J. Sakurai 4. Quantum Mechanics, L. Schiff 5. Quantum Mechanics, E. Merzbakher 6. Quantum Mechanics, A. Messiah 7. Quantum Mechanics, J. Powell and B.Crasemann 8. Lecture notes prepared by course teacher 9. Kuvantum Mekaniğine giriş, Haluk Özbek, Sondan Durukanoğlu Feyiz 10. Kuvantum Mekaniğine Giriş, B. Karaoğlu 11. Kuvantum Mekaniği I, Tekin Dereli, Abdullah Verçin 12. Kuvantum Mekaniği Çözümlü Problem Kitabı, E. Rızaoğlu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024