ELEKTROMAGNETİK TEORİ

İzlence Formu

Ders Adı ELEKTROMAGNETİK TEORİ Kod FIZK4187
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi CAN GÜNGÖR
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Elektriksel ve magnetik olayları kavramak, klasik elektromagnetik teorinin temellerini vermek ve uygulamalarla problemlerini tesis etmek.

İçerik

Elektriksel ve magnetik olayların matematiksel tasviri.

Öğretim Yöntemleri

Teorik anlatım, problemlerle uygulama.

Kaynaklar

Klasik Elektrodinamiğe Giriş, Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, 1983, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi. Elektromagnetik Teori, David J. Griffiths, 1991, ARTe, BilgiTEK. Classical Electromagnetic Theory, Nunzio Tralli, 1963, McGraw-Hill Book Company, Inc.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024