ASTRONOMİ I

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİ I Kod ASUB1002
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SERAP AK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Eski çağlardan beri, insanlar gece gökyüzüne bakıp merak etmiştir. Evren ne kadar büyük? Dünya nasıl oluşmuştur? gibi sorulara cevap aramıştır. Dersin amacı, bu ve benzeri soruların cevabını araştırmak, evrende boyut kavramı, klasik ve modern astronomi, astronomik koordinat sistemleri, zaman, Gök cisimlerinin hareketleri hakkında genel bir bilgi vermektir.

İçerik

Kozmik adresimiz, gökyüzü ve gök küresi, eski çağlardan günümüze evren modelleri, gezegenlerin hareket kanunları ve kütle çekim kanunu, astronomik koordinat sistemlerinin türleri, zaman ölçekleri, Yerküre ve Ay’ın Oluşumu, Yerküre ve Ay’ın fiziksel özellikleri, Ay ve Güneş tutulmaları

Öğretim Yöntemleri

Ele alınacak konuya ilişkin ön araştırmaların yapılması, Sınıf içi anlatım ve tartışmalar, Konu ile ilgili uygulamalar yapılması, Örnekler verilmesi, Ödev verilmesi ve bunların kontrol edilip öğrenciye dönüşün yapılması.

Kaynaklar

1) In Quest of the Universe,Theo Koupelis, Seventh Edition, 2014, Jones & Bartlett Learning 2) Karaali, S., 1999, Genel Astronomi I, İ.Ü.F.F. Yayınları, No:195 3) İlgili ders notları 4) İlgili web sayfaları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024