GENEL KİMYA I

İzlence Formu

Ders Adı GENEL KİMYA I Kod MOBG1092
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi REFİK ARAT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı, kimyanın temel ilkelerini öğretmektir. Özellikle öğrencilerin kimyasal değişmeleri anlaması, gerçek dünyada gözlenen olayların atom, iyon ve molekülerv düzeyde açıklayabilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

Derste işlenen temel konular: Madde, atomlar ve atom kuramı; Kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler; Gazlar; Termokimya; Atomun elektron yapısı; Periyodik Tablo ve Elementlerin Periyodik özellikleri; Kimyasal bağlar; Sıvılar ve moleküllerarası kuvvetler; Çözeltiler ve fiziksel özellikleri; Kimyasal denge; Asitler ve bazlar; Termodinamik

Öğretim Yöntemleri

Konu anlatımı, problem çözme, tartışma ve geri bildirim.

Kaynaklar

R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring,”Genel Kimya 1-2. İlkeler ve Modern Uygulamalar”, Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy,Sekizinci Baskı, Palme Yayıncılık, 2002. Nivaldo J. Trio, "Genel Kimya, Moleküler Bir Yaklaşımla Kimyanın İlkeleri", Pearson - 2016.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024