GÖK MEKANİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı GÖK MEKANİĞİ Kod ASUB3008
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET TAŞKIN ÇAY
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Özellikle Güneş sistemi içindeki cisimler olmak üzere, gök cisimlerinin yörünge ve konumlarının tayin yöntemlerinin öğretilmesi.

İçerik

Öğrencilere gök mekaniğinin dayandığı temel prensiplerin öğretildiği bu derste, öncelikle temel dinamik konuları ele alınmaktadır; eğrisel hareketin kinematiği, alan hızıi eğrisel hareketin dinamiği, bir kürenin potansiyeli, tanecik sistemleri gibi alt başlıklarlakonu anlatılmaktadır. Daha sonra merkezsel kuvvet tesiri altında hareketin temel özellikleri, alan hızı, lineer ve açısal hızlar, açısal momentum ve enerji integralleri gibi altbaşlıklarla incelenmekte ve yörünge denklemi çıkarılmaktadır. Bunların ardından iki cisim problemi tanıtılmakta; başlangıç konum ve hızından yörünge elemanlarının elde edilmesi gösterilmektedir. Kepler denklemi çıkarılmakta ve çözümü gösterilmektedir. Kepler denklemi kullanılarak başlangıç konum ve hızından farklı yörüngelerde konum tayininin nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Son olarak, göksel koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler ve yörünge elemanları bilinen cisimlerin göksel koordinatlarının tayini anlatılmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Ders klasik şekilde, öğretim üyesinin sunumu, öğrencilerle tartışmalar ve uygulamalar şeklinde işlenmekte olup uzaktan eğitim yöntemi ile anlatılmaktadır.

Kaynaklar

1) Introduction to Celestial Mechanics, 1963, S. W. McCuskey, MA: Addison-Wesley, ISBN-10: 0201045702 2) Fundamental Astronomy, Fifth Edition, 2007, H. Karttunen et al. (eds.), Springer Berlin Heidelberg New York, ISBN 978-3-540-34143-7 3) Orbital Motion, Fourth Edition, 2005, A.E. Roy, Institute of Physics Publishing, Institute of Physics, Bristol UK, ISBN 0-7503-10154 4) Physics for Scientists and Engineers, Sixth Edition, 2004, R.A. Serway, Thomson Brooks/Cole, ISBN 0534408427

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024