HÜCRE VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ARAŞTIRMALARI II

İzlence Formu

Ders Adı HÜCRE VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ARAŞTIRMALARI II Kod BYLJ4287-9
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. AYŞE KARATUĞ KAÇAR
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Öğrencilerin ilgileri doğrultusunda seçtikleri bir konuyu araştırabilme, derleyebilme, anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneklerinin geliştirilmesi

İçerik

Hücre ve moleküler biyoloji ile ilgili bir konunun incelenmesi, hazırlanması, sunumu ve raporlanması

Öğretim Yöntemleri

Literatür incelemesi, veri araştırması, sunum, tartışma

Kaynaklar

İnternet

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024