MATHEMATICS II

İzlence Formu

Ders Adı MATHEMATICS II Kod BYLJ1266
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Doç. Dr. BEYAZ BAŞAK ESKİŞEHİRLİ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Analiz'deki temel kavramları ve teknikleri öğretmeye devam etmek, matematiksel problem çözme yeteneği ile mantıksal, analitik ve soyut düşünme yeteneklerini geliştirmek.

İçerik

Ters türevler, alan ve sonlu toplamlarda tahminde bulunma, sigma notasyonu ve sonlu toplamların limitleri, belirli integral, Kalkülüsün Temel Teoremi, belirsiz integraller ve yerine koyma metodu, belirli integrallerde değişken dönüşümü ve eğriler arasındaki alanlar, belirli integrallerin uygulamaları, ters fonksiyonlar ve türevleri, doğal logaritma, üstel fonksiyonlar, L'Hopital Kuralı, ters trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, kısmi integrasyon, trigonometrik integraller, rasyonel fonksiyonların kısmi kesirlerle integrasyonu

Öğretim Yöntemleri

Teorik sunum, uygulama, soru-cevap, ödev.

Kaynaklar

J. Hass, C. Heil, M. D. Weir, Thomas' Calculus, Pearson Education, 13th edition

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024