DENİZ MEMELİLERİ

İzlence Formu

Ders Adı DENİZ MEMELİLERİ Kod BYLJ4327
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SENEM ÇAĞLAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Denizde yaşayan memeli hayvan türlerinin tayini, biyolojisi, ekolojisi ve dağılımı konularında bilgi vermek.

İçerik

Deniz memelilerinden, Pinnipedia, Ursidae, Mustelidae, Cetacea ve Sirenia'ya ait türlerin tanıtılması, biyoloji, ekoloji, dağılım ve korunması konularında bilgi verilmesi

Öğretim Yöntemleri

Sunuş yolu ile öğretim, düz anlatım, tartışma ve soru-cevap

Kaynaklar

Evans, P.G.H. (1987). The Natural History of Whales and Dolphins. Fact on File (p. 343). Evans, P.G.H., Raga, J.A. (Eds.). (2001). Marine Mammals: Biology and Conservation. Kluwer Academic / Plenum Publishers. (p. 630). Natale, A. (1987). Mammiferes. Fischer, W., Bauchot, M-L., and Schneider, M. (Red.). Fiches FAO d'identification des espèces pour les besoins de la pêche. (Révision 1) Mediterranée et mer Noire. Zone de pêche 37. 2. Vertébrés FAO, Rome, 1439-1529. Nowak, R.M. (1991). Walker's Mammals of the World. Vol. 2. (5th ed.). The John Hopkins University Press. (pp. 643-1629).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024