DENİZLERDE YAPIŞICI ORGANİZMALAR

İzlence Formu

Ders Adı DENİZLERDE YAPIŞICI ORGANİZMALAR Kod BYLJ1265
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYŞEGÜL MÜLAYİM
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Denizlerde fauling olayının öğrenilmesi

İçerik

Denizlerde fauling olayının gelişmesi ve bu olaya sebep olan canlıların tanınması

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, soru-cevap

Kaynaklar

Geldiay, R., Kocataş, A., 2002. Deniz Biyolojisine Giriş. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi YAyınları No:31. 562 s. Öztürk, Y., 2007. Antifouling boya ile boyanmış ve boyanmamış balık ağlarındaki fouling topluluklarının gelişimi üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üni. Fen Bil. Enst. 42s. Railkin, A.I.,2004. Marine Biofouling: Colonization Processes and Defenses.CRC PressINC,ISBN0849314194, 9780849314193,303pp. Willemsen,P.R.2006. Biofouling in European aquaculture: Is there any easy solution?http://www.crabproject.com/client/files/Paper_Willemsen.pdf

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024