RADYOBİYOLOJİ ARAŞTIRMALARI II

İzlence Formu

Ders Adı RADYOBİYOLOJİ ARAŞTIRMALARI II Kod BYLJ4297-5
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ORKUN YAYCILI
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Seçtikleri spesifik bir konu doğrultusunda öğrencilere bilimsel araştırma yapma özelliğinin kazandırılması.

İçerik

Radyobiyoloji ile ilgili bir konunun incelenmesi, hazırlanması, sunumu ve raporlanması.

Öğretim Yöntemleri

"Literatür incelemesi, veri araştırması, Sunum, Tartışma"

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024