MİKROBİYAL EKOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı MİKROBİYAL EKOLOJİ Kod BYLJ4212
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYTEN KİMİRAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Doğada mikrobiyal yaşamın daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli bilimsel bilgi seviyesini sağlamak, mikrobiyal ekolojinin temel konuları öğretmek

İçerik

Mikroorganizmaların habitatları, mikroorganizmaların birbirleriyle ve diğer canlılar ile olan ilişkileri, biyojeokimyasal devirlerdeki rolleri

Öğretim Yöntemleri

Sunum, Tartışma

Kaynaklar

*Ders notu *Madigan, M.T., Martinko, J.M. (2008) Brock Biology of Microorganisms, Pearson Education,Inc. Publishing as Prentice Hall. *Stolp, H. (1988). Microbial Ecology: Organisms, Habitats, Activities?. Cambridge University Press. *Atlas, R. M.; Bartha, R. (1998). Microbial Ecology: Fundamentals and Applications?. An Imprint of Addison Wesley Longman, Inc. * Lynch, J.M., Hobbie, J.E. (1988). Microorganisms in Action: Concepts and Applications in Microbial Ecology. Blackwell Scientific Publications. *Sigee, D.C. (2004). Freshwater Microbiology,John Wiley and Sons, Ltd. *Burlage, R.S., Atlas, R., Stahl, D., geesey, G., Sayler, G. (1998). Techniques in Microbial Ecology,Oxford University Press

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024