AKADEMİK TÜRKÇE

İzlence Formu

Ders Adı AKADEMİK TÜRKÇE Kod BYLJ1262(Yabancı Uyruklu)
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi BENİN TOKLU ALIÇLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Türkçenin temel ilkelerini ve biyoloji alanında kullanılan terimlerin Türkçe de yaygın olarak kullanımını öğretmek, çeşitli kaynaklardan yararlanılarak çevirilerle biyoloji alanında akademik kavramlar öğretmek amaçlanmaktadır.

İçerik

Yabancı Uyruklu öğrencilere, Türkçenin temel ilkelerini ve biyoloji alanında kullanılan terimlerin Türkçe de yaygın kullanımını öğretmek.Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak çevirilerle biyoloji alanında akademik kavramlar öğretmektir.

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan Öğretim

Kaynaklar

Durmuş, M. (2013). Türkçenin Yabancılara Öğretimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yabancılara Türkçe Öğretiminin Geleceğiyle İlgili Görüşler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, Yıl: 6, Sayı: 11. Er, O., Biçer, N. ve Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1(2), 51-69. Barın, E.(2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1, 19-30. AYKAÇ, N., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Genel Tarihçesi ve Bu Alanda Kullanılan Yöntemler, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/3 Winter 2015, p. 161-174, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7842, ANKARA-TURKEY BİÇER, Nurşat (2012). "Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi." Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi S.1.4, s.107-133. GÜZEL, Abdurrahman, Barın, Erol. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Akçağ Yayınları. Ankara.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024