RADYOBİYOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı RADYOBİYOLOJİ Kod BYLJ4223
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TUNCAY ORTA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İyonlaştırıcı radyasyonlar hakkında temel bilgi vererek, radyasyonun hücre, doku, organ ve organizma düzeyindeki etkileri ile riskleri konusunda bilinç oluşturmak.

İçerik

İyonlaştırıcı radyasyonlar ve absorbsiyonu, LET, RBE, sağ-kalım eğrileri, hücre kinetiği, hücre siklusu radyasyon duyarlılıkları, radyasyon hasarları, onarım, doz hızı, radyasyonun etkisini değiştiren faktörler, doku ve organların radyasyon duyarlılıkları, radyasyonun akut ve kronik etkileri.

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar ile sözlü ve görsel anlatım.

Kaynaklar

1. Hall E.J. Radiobiology for the Radiologist. JB Lippincott Company. Philadelphia; 1994. 2. Steel G.G. The Estro Book of Basic Clinical Radiobiology. Hodder Arnold. Portland; 2002.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024