EKONOMİK BOTANİK

İzlence Formu

Ders Adı EKONOMİK BOTANİK Kod BYLJ4183
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ERDAL ÜZEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Ekonomik botanik hakkkında genel bilgi. Faydalı ve zararlı bitkileri tanıtmak ve ekonomik olarak kullanımlarını öğretmek. Drog ve droglar hakkında bilgi vermek, Bitki kurutma ve Herbaryum yapılması. Bitki Sistematiği, flora konularında lisansüstü eğitim yapacak öğrenciye destek vermek Genetik çalışmalar neticesinde elde edilen sağlıklı ve kaliteli bitki çeşitleri.

İçerik

Faydalı bitkilerin tarihçelerini, yeryüzündeki yayılışlarını, insan yaşamındaki kullanım alanlarını ayrıntıları ile verir

Öğretim Yöntemleri

Klasik ders anlatımı, Power Point sunum , Soru-yanıt, Sözlü ve bilgisayar destekli (görsel) sunum, tartışma, soru-cevap

Kaynaklar

ÖZTIĞ F. 1971: Faydalı Bitkiler (Ekonomik değeri ve morfolojik özellikleri yönünden bitki cinsleri) İkinci Baskı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI No: 1673; FEN FAKÜLTESİ No: 107., ŞİRKETİ MÜRETTİBİYE BASIMEVİ- İSTANBUL ÖZYURT,S. 1992: EKONOMİK BOTANİK, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI No: 47., ISBN 975- 7598-56-9., Erciyes Üniversitesi Matbaası -Kayseri BAYTO, A.1985: TIBBİ BİTKİLER ATLASI. Acar Matbaacılık Tesisileri- İstanbul BAYTO, A. 1987: BİTKİSEL DROGLARIN ANATOMİK YAPISI., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARINDAN Rektörlük No: 3470, Fakülte No: 52. -İstanbul TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI 2005: TÜRKİYENİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ. Önder Matbaası. TÇV. Yayın no:170, ISBN: 975-7250-79-1, Tunalı Hilmi Cd. 50/20, Kavaklıdere- ANKARA Seçmen ,Ö., v.d. (2000) : Tohumlu Bitkiler sistematiği, Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar serisi No: 116, Genişletilmiş 6. baskı Bornova-İzmir. s. 396 Yaltırık, F., & Efe, A., (1989) : Otsu Bitkiler Sistematiği. II Baskı. Üniversite Yayın No: 3940, Orman Fakültesi Yayın No: 10 , ISBN 975-404-437-6 Baytop, A. 1995: Bitkilerin Bilimsel Adlarındaki Niteleyiciler ve Anlamları. İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayın No. 69 İstanbul Kayacık , H. 1959: ORMAN VE PARK AĞAÇLARININ ÖZEL SİSTEMATİĞİ I. Cilt Gymnospermae (Açık Tohumlular. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları Yayın No. 813-İstanbul Baytop, A. 1998: İngilizce –Türkçe BOTANİK KILAVUZU. Üniversite Yayın No.4058 Baytop,T. (1994): TÜRKÇE BİTKİ ADLARI SÖZLÜĞÜ,Atatürk kültür Dil ve tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları : 578-ANKARA Baytop,T. (1989): TÜRKİYE'DE ZEHİRLİ BİTKİLER BİTKİ ZEHİRLENMELERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ. İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3560, Eczacılık Fakültesi Yayınları No: 54-İstanbul Baytop,T. (1984):TÜRKİYE'DE BİTKİLER İLE TEDAVİ (Geçmişte ve Bugün)İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3255, Eczacılık Fakültesi Yayınları No: 40-İstanbul Çubukçu B., Meriçli, A., Mat, A. ve Ark. (2002): FİTOTERAPİ (Yardımcı Kitabı) Üniversite Yayın No: 4311, Eczacılık Fak. Yayın No

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024