BİTKİ GEN KAYNAKLARI VE BİYOÜRÜNLER

İzlence Formu

Ders Adı BİTKİ GEN KAYNAKLARI VE BİYOÜRÜNLER Kod BYLJ4301
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TAMER ÖZCAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bitki gen kaynaklarının öneminin, çeşitliliğinin, tarım, gıda, ilaç ve biyoteknoloji alanlarında genitör olarak kullanım potansiyelinin kavranması.

İçerik

Bitkisel çeşitlilik, tarımsal bitkilerin genetik tabanı,gen kaynaklarını in-situ ve ex-situ koruma yöntemleri, üretim sorunlarının çözümünde ve biyoteknolojideki kullanımı,genetik erozyon, bitkisel kökenli endüstriyel ürünler ve ekonomik potansiyeli.

Öğretim Yöntemleri

Teorik anlatım, tartışma, vaka çalışmaları, proje geliştirme.

Kaynaklar

Anonim, 2003. Ülkesel Genetik Kaynaklar Araştırma ve Geliştirme Projesi, Çalıştay Raporu. Haziran, Menemen / İzmir. Arnold, M. H. 1978. The end Results: Breeding Improved Crop Varieties. In: Conservation of Plant genetic resources (ad. J. G. Hawkes). Univ. of Aston in Birminghan, pp.46-54. Day, P. 1993. Integrating Plant Breeding and Molecular Biology: Accomplishments and Future Promise. In Proc. of The Int. Crop Sci. Cong. Ames, USA. Crop Sci. Soc. of America, pp. 517-523. Davis, P. H. 1965-1985. Flora of Turkey and East Aegean Islands. V 1-9. Edinburgh Univ. Press. Edinburgh U. K. Davis, P. H., R. R. Mill and K. Tan. 1988. Flora of Turkey and East Aegean Islands. V 10. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U. K. Fitzgerald, J. P. 1989. Plant Germplasm-An Essential Resource in Our Future. Scientific Management of Germplasm: Characterization, Evaluation and Enhancement. (Eds. A. T. Stalker and C. Chapman). IBPGR Training Courses: Lecture Series. 2. 3-6. Frankel, O. H. and Bennet, E. 1970. Genetic Resources in Plants. Their Exploitation and Conservation. IBP Handbook No: 11. Oxford University Press. Harlan, J. R. 1995. The Living Fields: Our Agricultural Heritage. Cambridge Univ. Press.Cambridge. U. K. Heun, M., R. Schafer-Pregl, D. Klawan, R. Castagna, M. Accerbi, B. Borghi and F. Salamini. 1997. Site of Einkorn Wheat Domestication Identified by DNA Fingerprinting. Science, 278: 1321-1314. Karagöz, A. 1998. In situ Conservation of Plant Genetic Resources in Ceylanpınar State Farm. in: International Symposium on In situ Conservation of Plant Genetic Diversity. Eds. N. Zencirci, Z. Kaya, Y. Anikster and W. T. Adams. Central Research Inst. for Field Crops. 87-91. Kaya, Z., Kün, E. and Güner, A. 1997. National Plan for In situ Conservation of Genetic Diversity in Turkey. Submitted to the Republic of Turkey. Ministry of Environment, Ankara, 125 p. Şehirali, S. ve Özgen, M. 1987. Bitki genetik kaynakları. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 1020. Ders

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024