ÖZEL MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER

İzlence Formu

Ders Adı ÖZEL MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER Kod BYLJ4209
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 4
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ZUHAL ZEYBEK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Özel mikrobiyolojik testleri öğretmek ve bu konuda deneyim kazandırmak

İçerik

Mikroorganizmaların üretilmesi için kullanılan besiyerleri, boyama yöntemleri, muayene materyellari, hava, su ve gıda örneklerinin mikrobiyolojik açıdan incelenmesi, antibakteriyel maddeler

Öğretim Yöntemleri

sunuş yoluyla öğretim, uygulamalı öğretim, soru cevap

Kaynaklar

Cappuccino,JG.; Sherman, N: (1998) Microbıology. A Laboratory Manual.Fifth Edition.An Imprint Of Addison Wesley Longman,Inc Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar yöntemleri, Prof Dr. Ayşın ÇOTUK, 2003, Nobel tıp Kitapevleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024