EKOFİZYOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı EKOFİZYOLOJİ Kod BYLJ4161
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. NİHAL GÖREN SAĞLAM
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Canlının (bitkinin)yaşamını devam ettirebilmesi için çimlenme, büyüme, üreme gibi evreleri içeren ve ölüm ile sonuçlanan yaşam olayları hücrenin canlı maddesi içindeki fiziksel ve kimyasal realsiyonlara bağlıdır. Aynı zamanda canlının bulunduğu ortam (canlı veya cansız) şartların da bağlıdır. Farklı çevre faktörleri bitki verimliliği için sınırlayıcı faktörlerdir ve çağdaş dünya önemli çevre stresleri ile karşı karşıyadır. Öğrencilerimizebu ilişkilerin daha belirgin olarak olrtaya konması, çevre bilincinin ve duyarlılığının yaratılması.

İçerik

EKOFİZYOLOJİ, canlının fiziksel ve kimyasal fonksiyonları ile çevrenin ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır. Farklı bitkilerin farklı faktörlere gereksinimi olduğu gibi bir bitkinin farklı yaşam evrelerinde farklı faktörlere farklı gereksinimleri (az veya çok) olabilir. Örneğin bir bitkinin tohum evresinde suya gereksinimi en az, çimlenme evresinde en fazladır. Bitkinin ve bir çevre faktörü olan su ile ilişkisinin yorumlanarak anlatılması.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatımın soru-cevap yöntemiyle birlikte uygulanması. Laboratuar çalışmalarında, demostrasyon ve çeşitli yöntemler uygulanarak analizler yapmak.

Kaynaklar

Physiological Plant Ecology (1995):Larcher, W Plant Ecophysiology (1997): Prasad, M.N.V. Ekoloji: Çepel N., Doğal Yaşam Dünyaları ve İnsan. Palme Yayıncılık, Ankara Toprak İlmi: Kantarcı D. İ.Ü. Orman Fak. Yayınları, İstanbul. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi: Kocataş, A. Ege Üniv. Matbaası, İzmir. Ekolojinin Temel İlkeleri:Odum EP, Barret GW. (Türkçeye çeviri, Ed. Prof.Dr. Kani Işık), Palme Yayınevi, Ankara. Çevre Bilim Ekoloji: ޞişli MN. Yeni Fersa Matbaacılık, Ankara. Plant Physiological Ecology (2008): Hans Lambers, F. Stuart Chapin III, Thijs L. Pons. Handbook of Plant Ecophysiology Techniques (2001): Manuel J. Regiosa Roger. Physiological Plant Ecology (2003): W. Larcher VI. Edition.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024