TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ Kod BYLJ4213
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MİRAY ONAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Topraktaki mikroorganizmaların öneminin öğretilmesi

İçerik

Toprak mikroorganizmaları ve ekolojileri, toprak organizmaları arasındaki ilişkiler, doğadaki karbon, azot, kükürt ve fosfor döngüleri ve mikrobiyolojileri, ağır metallerin mikrobiyal transformasyonu, biyodegradasyon ve biyoremediasyon-

Öğretim Yöntemleri

Sunum yaparak aktif öğretim, soru cevap yöntemi, ödevlerle geri dönüşlerin kontrolü.

Kaynaklar

Toprak biyolojisi, 1997. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın no: 1486, Ankara Toprak Biyolojisi, 1998 T.Ü. Tekirdağ Zir. Fak. Yay no:185. Tekirdağ Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası,1995, Atatürk Ü. Zir.fak.yay.180.Erzurum. Mikrobiyal ekoloji, 1987. Ege Üniv. Fen Fak. Seri No: 100, İzmir

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024