BALIK EKOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı BALIK EKOLOJİSİ Kod BYLJ4179
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. LÜTFİYE ERYILMAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Balıkların biyolojik özelliklerine bağlı olarak ekolojik yönden incelenmesini sağlamak.

İçerik

Ekolojinin temel ilkeleri doğrultusunda balıkların incelenmesi. Balıkların yaşadığı ana habitatlara bağlı olarak habitat kullanımı, tür ve türler arası ilişkiler, beslenme, büyüme, üreme, göç, istila ve balıkçılık baskısı konularının değerlendirilmesi

Öğretim Yöntemleri

Interaktif (konu anlatımıyla beraber soru-cevap-yorum şeklinde)

Kaynaklar

AVŞAR, D., 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Yayın Dağıtım, Adana. 332 s. GELDİAY, R., KOCATAŞ, A., 2002. Deniz Biyolojisine Giriş. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayınları, No:31. V. Baskı. Bornova-İzmir. 562 s. KARA, Ö.F., 1992. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No:27. Bornova-İzmir. 168 s. KARATAŞ, M. (Eds.), 2010. Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. C 504 s. KOCATAŞ, A., 2002. Oseanoloji-Deniz Bilimlerine Giriş. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No:60, IV. Baskı. Bornova-İzmir. 358 s. KORAY, T., 2008. Su Ürünleri Araştırmalarında Biyometrik Yöntemler. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No:45, III. Baskı. Bornova-İzmir. Vol: 1. 166 s. MATER, S., ÇOKER, T., 2002. Türkiye Denizleri İhtiyoplankton Atlası. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No:71. Bornova-İzmir. 211 s. TİMUR, G., 2008. Balık Anatomisi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 184 s. DEMİR, N., 2006. İhtiyoloji. Ed.: Doç. Dr. Mehmet Karataş, Nobel Yayın No: 924, Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi:31, 423 s.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024