BOTANİKTE ARAZİ ÇALIŞMASI

İzlence Formu

Ders Adı BOTANİKTE ARAZİ ÇALIŞMASI Kod BYLJ4165
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ERDAL ÜZEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Canlıların önemli bir bölümünü oluşturan bitkiler, havadaki karbondioksidi kullanıp oksijen oluşturmaları ve yeryüzü için primer üreticiler olmaları nedeni ile diğer canlılar için çok önemli bir yere sahiptirler. Bu nedenle çevremizdeki bitkilerin tanınması bilinmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. işte bu yüzdendirki insanlık yeryüzünde bulunan yüzbinlerce bitkiyi tanımak birbirleri ile farklılık ve benzerliklerini bilmek ihtiyacını hissetmiştir. Bu nedenle arazi çalışmaları yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

İçerik

Sistematik Botanikte Doğada yapılan bilimsel gezilerin ve arazi çalışmalarının önemi, arazi çalışmaları ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin ders ve arazide uygulamalı olarak gösterilmesi

Öğretim Yöntemleri

Sözlü ve sorgulamalı anlatım. Barkovizyon, internet çıktıları, Ders kitap, notlar ve makaleler.

Kaynaklar

SECMEN, Ö.,GEMİCİ,Y.,Görk,G.ve Ark. Tohumlu Bitkiler sistematiği ATALAY, İ. Vejetasyon Coğrafyasına Giriş ALTINAYAR, G. Bitki Bilimi terimler Sözlüğü Akman,Y.v.d., 2003 : Gymnospermae, “Açık Tohumlu Bitkiler” Ankara. Davis, P.H. (ed.) (1965-1985): “ Flora of Turkey and East Aegean Islands “ vol. 1-11 Edinburgh Un. Pres. Edinb. Ekim, T., (2005) : Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri (Bitkiler), 167-193, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara Heywood, V.H., (1978) : Flowering Plants of the World, Oxford University Pres, Oxford. Pp. 335 Yaltırık, F., & Efe, A., (1989) : Otsu Bitkiler Sistematiği. II Baskı. Üniversite Yayın No: 3940, Orman Fakültesi Yayın No: 10 , ISBN 975-404-437-6 Güner, H., Aysel, V. (1996) : TOHUMSUZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ I. Cilt ( ALGLER) Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Kitaplar serisi No: 108 Bornova- İZMİR Demiriz, H., 1970: Bitki Sistematiği I (Sporlu Bitkiler) Gökmen, H. 1970 : AÇIK TOHUMLULAR (Gymnospermae) Aklan Matbaası ANKARA Baytop, A. 1995: Bitkilerin Bilimsel Adlarındaki Niteleyiciler ve Anlamları. İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Yayın No. 69 İstanbul Kayacık , H. 1959: ORMAN VE PARK AĞAÇLARININ ÖZEL SİSTEMATİĞİ I. Cilt Gymnospermae (Açık Tohumlular. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları Yayın No. 813-İstanbul Baytop, A. 1998: İngilizce –Türkçe BOTANİK KILAVUZU. Üniversite Yayın No.4058 Baytop,T. (1994): TÜRKÇE BİTKİ ADLARI SÖZLÜĞÜ,Atatürk kültür Dil ve tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları : 578-ANKARA Seçmen ,Ö., v.d. (2000) : Tohumlu Bitkiler sistematiği, Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar serisi No: 116, Genişletilmiş 6. baskı Bornova-İzmir. s. 396 Campbell, A., N., Reece,B.J. 2006: BİYOLOJİ, Palme yayıncılık ANKARA. Altıncı baskıdan çeviri ( GÜNDÜZ, E., DEMİRSOY, A., TÜRKKAN, İ. ) YALTIRIK F. 1993: DENDROLOJİ II, ANGİOSPERMAE (Kapalı Tohumlular) Bölüm I, İ.Ü. Yayın No: 3767 O.F. Yayın No: 420 İstanbul 1993

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024