MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ Kod BYLJ4193
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 4
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ŞEHNAZ BOLKENT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Pekçok alanda yaygın olarak kullanılan moleküler biyoloji tekniklerine özgü teorik bilgilerin kazandırılması ve uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmıştır.

İçerik

Moleküler Biyoloji Tekniklerine Giriş, Hücre Parçalama Teknikleri, Filtrasyon, Ultrafiltrasyon ve Santrifüjleme Teknikleri, Çöktürme, Diyaliz ve Liyofilizasyon Teknikleri, Kromatografi Teknikleri, Elektroforez Teknikleri, Nukleik Asit Hibridizasyon Teknikleri, DNA Dizi Analiz Teknikleri, Özgün DNA Parçalarının İzolasyon Teknikleri ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Elektron Mikroskopik ve İmmunolojik Teknikler, Protein İzolasyonu ve Analiz Teknikleri, DNA İzolasyonu ve Analiz Teknikleri, RNA İzolasyonu ve Analiz Teknikleri.

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım. Bireysel veya grup çalışmaları. Moleküler Biyoloji Teknikleri Laboratuvar uygulamaları.

Kaynaklar

1. A. Telefoncu,M. K. Erbil, F. Zihnioğlu, A. Kılınç. Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Modern Teknikler. Ege Üniversitesi Basımevi. 2007. 2. A. Yıldırım, F. Bardakçı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji. NobelYayın dağıtım. 2007. 3. D. Tagu, C. Moussard. Techniques for Molecular Biology. Science Publishers. 2006. 4. E. Karaöz. Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kursu. 2008. 5. G. Temizkan, N. Arda. Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler. Nobel Tıp Kitabevleri. 2008. 6. K. Köse. Erciyes Tıp Fakültesi. Biyokimya ders Notları. Proteinlerin Saflaştırılması. 7. P. B. Kaufman, W. Wu, D. Kim, L. J. Cseke. Handbook of Cellular Methods in Biology and Medicine. 1995. 8. S. Surzycki. Basic Techniques in Molecular biology. Springer. 2000.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024