ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME

İzlence Formu

Ders Adı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Kod BYLJ4160
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET BONA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, öğrencileriin ÇED sürecini tanımaları ve ÇED raporlarının hazırlanmasında, görev alabilecek yetkinliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

İçerik

ÇED'in ne olduğunu, ülkemizdeki mevcut ÇED süreci ve mevzuatını, ilgili tüm taraflar için neden gerekli ve faydalı olduğunu, ÇED sürecinin yönetimini ve ÇED sürecinde yer alan çeşitli tarafların rolleri ile sorumluluklarını tanıtmak.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım, görsel sunum, proje-ödev hazırlığı, vaka tartışmaları.

Kaynaklar

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı, Projelerin Çevresel Değerlendirmesi. Mart 2006. Canter, L. 1996. Environmental Impact Assessment. Second Edition. Irwin/McGraw-Hill. Commonwealth Department of Health and Aged Care, Australia. 2001. Health Impact Assessment Guidelines, September 2001. Erickson, P.A. 1994. A Practical Guide to Environmental Impact Assessment. Academic Press Inc. European Union. 2001. Guidance on EIA: Reviewing. European Union. 2001. Guidance on EIA: Scoping. European Union. 2001. Guidance on EIA: Screening. European Union. 1999. Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions. European Union. Directorate General for Transport. 1999. Manual on Strategic Environmental Assessment of Transport Infrastructure Plans. DHV Environment and Infrastructure B.V. European Union. 1999. Handbook of Implementation of Environmental Legislation. Horizontal Legislation. Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment (1994). Guidelines and Principles for Social Impact Assessment. Petts, J [ed.]. 1999. Handbook of Environmental Impact Assessment. Volume 1: Environmental Impact Assessment, Process, Methods and Potential. Blackwell Science Ltd. (Wathern, Chapter 15; Hankinson: Chapter 16). Petts, J. [ed.]. 1999. Handbook of Environmental Impact Assessment. Volume 2: Environmental Impact Assessment in Practice: Impact and Limitations. Blackwell Science Ltd. Department of the Environment, UK. 1995. A Guide to Risk Assessment and Risk Management for Environmental Protection. London. The World Bank. 1999. Environmental Assessment Sourcebook. The World Bank. 1999. Environmental Management Plan. In The World Bank Operational Manual: Operational Policies. The World Bank. 1998. Monitoring Environmental Quality. In Pollution and Abatement Handbook.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024