BAKTERİ GENETİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı BAKTERİ GENETİĞİ Kod BYLJ4111
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 3
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ESRA SUNGUR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Ders kapsamında prokaryot DNAsı, bakteri ve bakteriyofaj genetiği, plazmidler, fajmidler, mikroorganizmalarda genetik madde aktarım sistemleri, bakteri transformasyonu, konjugasyonu, mutasyon ve DNA onarımı, transfeksiyon, insersiyon elemanları ve transpozonlar, restriksiyon endonükleaz enzimleri, lizogeni, lizis, transdüksiyon, gen fonksiyonları, operon sistemleri, prokaryotik organizmalarda gen fonksiyonu, genetik rekombinasyon, bakteri üreme fizyolojisi konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Bakterilerin genetik yapısı, genetik madde aktarım yöntemleri ve ekstrakromozomal genetik elementler hakkında teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi.

Öğretim Yöntemleri

Slayt sunumu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap

Kaynaklar

Molecular Genetics of Bacteria - Jeremy Dale

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024