ENZİMOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ENZİMOLOJİ Kod BYLJ4317
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BAHRİYE PELİN ARDA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Enzimolojinin temel prensipleri, enzimoloji hakkında önemli güncel gelişmeler ve enzimlerin biyolojide, tıpda ve endüstride çeşitli uygulamaları hakkında bilgi vererek enzimlerin her yönden öğretilmesi temel hedeftir.

İçerik

Enzimlerin kimyasal yapısı, Koenzim ve apoenzim,Enzimlerin adlandırılması ve sınıflandırılması, Aktif merkez, Enzim spesifikliği ve hipotezler, Aktivatörler, İnhibitörler, Enzim aktivitesi ve çeşitli faktörlerin bu aktivite üzerine etkileri, Enzim spesifikliği ve ilişkili hipotezler, Aktivatörler, İnhibitörler, Enzim inhibisyonu, Kimyasal kinetik ve enzim kinetiği, Enzim sınıflandırılması ve örneklemeler, Enzim saflaştırılması ve Enzimlerin çeşitli alanlarda uygulamaları.

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar destekli sözlü ve görsel sunum, grup çalışmaları, sunumlar.

Kaynaklar

1.Bergmeyer, H. U. Methods of Enzymatic Analysis, 1974. 2.Copeland, R. A. Enzymes, 2000. 3.Fersht, A. Enzyme Structure and Mechanism, 1985. 4.Kolev, D. Enzymology, 2006. 5.Palmer, T. (Ed.), Cengiz, S., Cengiz, M. (Çev.) Enzim Bilgisi, 1994. 6.Price, N. C. and Stevens, L. Fundamentals of Enzymology, 2006. 7.Telefoncu, A. Enzimoloji, 1997. 8.Voet, D. and Voet, J. G. Biochemistry, 2004.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024