ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE İZLEME YÖNTEMLERİ

İzlence Formu

Ders Adı ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE İZLEME YÖNTEMLERİ Kod BYLJ4226
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 3
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MURAT BELİVERMİŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Biyoloji bölümü öğrencilerinin (Radyobiyoloji kümesi) çevresel radyoaktivitenin biyolojik organizmalarda ölçülmesi konusunda eğitilmesi

İçerik

Sahada toplanan denizel ve karasal örneklerde çevresel radyasyonun gama ve alfa spektroskopik yöntemlerle belirlenmesi

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar programları ile görsel sunum, sahada çalışması ve laboratuvar uygulamaları

Kaynaklar

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quantifying Uncertainty in Nuclear Analytical Measurements, IAEA-TECDOC-1401, IAEA, Vienna (2004). INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Radiation Protection of the Public and the Environment, IAEA Safety Standards Series No. GSG-8, IAEA, Vienna (2018).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024