DENİZEL FİTOPLANKTON

İzlence Formu

Ders Adı DENİZEL FİTOPLANKTON Kod BYLJ4175
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NESLİHAN ÖZDELİCE
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Denizlerin verimliliğinde önemli bir role sahip fitoplanktonik organizmaları öğrenmek, deniz ortamında olası değişikliklerin belirlenmesinde önemlerini kavramak ve ortamla ilişkilerini belirlemek.

İçerik

Planktonun tanımı, sınıflandırılması, fitoplanktonik organizmaların genel özellikleri ve sistematiği ile planktonik organizmalarda pelajik yaşama uyum, dağılımlarını etkileyen ortam faktörleri ve plankton araştırma ve değerlendirme yöntemleri.

Öğretim Yöntemleri

Interaktif (konu anlatımıyla beraber soru-cevap-yorum şeklinde), laboratuvarda uygulamalı eğitim

Kaynaklar

Atay, D., 1984. Bitkisel Su Ürünleri ve Üretim Tekniği. Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 905, 203p. Aydın, A., 1991. Sporlu Bitkiler Sistematiği I (Algler). Istanbul Üniversitesi Yayınlarından Sayı: 3593, Fen Fakültesi No: 216, 243p. Cirik, S., Gökpınar, ޞ., 1993. Plankton Bilgisi ve Kültürü. Ders Kitabı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 47, Ders Kitabı Dizini No: 19, 274p. Cupp, E. E., 1943. Marine plankton diatoms of the west coast of North America. Bulletin of the Scripps Institution of Oceanography of the University of California, 5, 1-238. Friligos, N., Gotsis-Skretas, O., 1988. Sewage nutrient enrichment and phytoplankton ecology .in the Pagassitikos Gulf (Greece). Rapp. Comm. int. Mer Médit., 31(2), 220. Geldiay, R., Kocataş, A., 1998. Deniz Biyolojisine Giriş. Ders Kitabı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 31, 562p. Granéli, E., Turner, J.T., 2008. Ecology of Harmful algae. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 413p. Guillard, R. R. L., 1978. Counting slides. In: Phytoplankton manual, (Sournia, A ed.). UNESCO, 182-189. Güner, H., 1985. Hidrobotanik. Su Bitkileri. (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 91, 117p. Güner, H., Aysel, V., 1996. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği. I.Cilt (Algler). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 108, 251p. Güner, H., Aysel, V., 1997. Algoloji Laboratuvar Uygulama Klavuzu. (Laboratuvar Kltabı). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 119, 135p. Hasle, G. R., Syvertsen, E. E., 1997. Marine Diatoms.5-385. In: Identifying marine phytoplankton, (Tomas, C.R ed.), chapter 2. Academic Press a division of Harcourt Brace & Company, San Diego, USA. Heimdal, B.R., 1997. Modern Coccolithophorids. 731-832. In: Identifying marine phytoplankton, (Tomas, C.R ed.), chapter 6. Academic Press a division of Harcourt Brace & Company, San Diego, USA. Hendey, N. I., 1964. An introductory account of the

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024