BİTKİ EKOSİSTEMLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜM TEKNİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı BİTKİ EKOSİSTEMLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜM TEKNİKLERİ Kod BYLJ4268
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HAKAN ÖZDEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste, yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların tekrar üretim sürecine dahil edilmesi ile herhangi bir şekilde kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile tekrar kazandırılması ve bu aşamalarda kullanılan yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Geri dönüşüm; geri dönüşümün önemi; geri dönüşebilen maddeler; geri dönüşüm sisteminin basamakları; geri dönüşümü etkileyen faktörler; geri dönüşümde yasal mevzuat; etkin geri dönüşüm; geri dönüşümün canlılar üzerine olumsuz etkileri; geri dönüşümün çevre üzerine olan etkileri; geri dönüşüm planlaması; geri dönüşüm metodları

Öğretim Yöntemleri

Yüz yüze sunum, Tartışma, Soru-cevap

Kaynaklar

arbage and Recycling, Christine Nasso, Publisher Elizabeth Des Chenes, Managing Editor

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024